Grootschalige privacyschending in Grote Sinterklaasboek

Een goedheiligman heeft jarenlang de privacy van miljoenen minderjarigen geschonden. De persoonsgegevens van bijna ieder kind in Nederland werden vastgesteld tijdens een controle van het Grote Sinterklaasboek door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

“We gingen af op een tip van een klokkenluider binnen de organisatie van de Sint”, vertelt een medewerker van de AP die het onderzoek leidde. “Wat we aantroffen was vrij schokkend: zonder enige vorm van encryptie kregen onze inspecteurs zó toegang tot niet alleen de NAW-gegegevens van minderjarigen, maar ook hun diepst gekoesterde dromen, hun vurigste verlangens en een inkijk in de verhoudingen met hun ouders en binnen het gezin.”

De goedheiligman is alvast de wacht aangezet hangende verder onderzoek, maar dat hem ‘een monsterboete’ boven het hoofd hangt staat volgens AP al vast. “Deze roekeloze omgang met privacy en flagrante schending van de algemene verordening gegevensbescherming kon niet onbestraft blijven.”

Bronlink : Grootschalige privacyschending in Grote Sinterklaasboek

Gerelateerde berichten